Az ügyvédi titoktartásról

HALLGATNI ARANY, AVAGY AZ ÜGYVÉDI TITOKTARTÁSRÓL…

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény nem tartalmazza tételesen, hogy pontosan mi tartozik a titoktartási kötelezettség körébe, csupán arról rendelkezik, hogy az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást.

Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége körében felelős azért, hogy a tudomására jutott adat illetéktelen harmadik személy általi megismerését kizárja és az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye.

A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz és felöleli a megbízó személyes adatait, üzleti titkait (üzleti kapcsolatait, pénzügyi helyzetét), a megbízás tárgyától függően a banktitok vagy adótitok körébe tartozó adatokat valamint az ügyfél, illetve adott esetben az ellenérdekű fél családi állapotára, kapcsolatrendszerére és egészségi állapotára vonatkozó tényeket egyaránt.

Bátran kimondhatjuk, hogy az ügyvédi titoktartási kötelezettség az ügyfél és ügyvéd kapcsolatának egyik legfontosabb eleme.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ügyvédi titoktartási kötelezettség az első ügyvéd-ügyfél kapcsolat létrejöttével keletkezik. Az ügyvéd a rábízott titkot azután is köteles megőrizni, hogy megbízását teljesítette, vagy az egyéb okból kifolyólag megszűnt.

A titoktartási kötelezettség alól kizárólag a megbízó, annak jogutódja, vagy a megbízó törvényes képviselője adhat felmentést. Olyan tényről és adatról, amelyről mint védő szerzett tudomást az ügyvéd még felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség nem csak személyesen az ügyvédet terheli, hanem kiterjed az ügyvédi iroda alkalmazottaira is (ügyvédjelölt, gyakornok, ügyviteli alkalmazott) valamint az Ügyvédi Kamara tisztségviselőire és alkal­mazottaira.

Az titoktartásra kötelezetteket a fegyelmi és etikai felelősségen túl anyagi és büntetőjogi felelősség is terheli.