Elektronikus fizetési meghagyás

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. L. törvény alapján 2010. június 1-től a jogi képviselővel rendelkező felek és a jogi személyek a fizetési meghagyás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (továbbiakban: MOKK) rendszerén keresztül az erre rendszeresített űrlapon, minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel ellátva adhatják be.

Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló olyan követelés, amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg. Egymillió forint feletti követelés esetén választható a fizetési meghagyás vagy a peres eljárás is.

A fizetési meghagyásos eljárások a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény hatályba lépéséig a bíróságok hatáskörébe tartoztak, azonban a törvény 2010. június 1-i hatállyal a közjegyzők hatáskörébe utalja a pénzkövetelésekkel kapcsolatos fizetési meghagyásos eljárások lebonyolítását, amennyiben az adósnak van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye. A törvény egyúttal előírja, hogy a jogi képviselővel rendelkező fél és a jogi személy fél beadványát csak elektronikus úton terjesztheti elő.

Magánszemélyeknek – az elektronikus út mellett – továbbra is lehetőségük van a kérelmek papír alapon vagy szóban történő benyújtására azzal a kikötéssel, hogy nem elektronikus benyújtás esetén is szükség van a MOKK rendszerében történő regisztrációra.

A fizetési meghagyásos eljárásokat tehát immár nem papíralapon bonyolítják le a bíróságok, hanem elsősorban elektronikus úton a közjegyzők. A változás nyomán az eljárások menete jelentősen meggyorsult, így a jogerős fizetési meghagyás alapján a korábbiakhoz képest jóval hamarabb, rövid időn belül megindulhat a végrehajtási eljárás is.

Amennyiben a közjegyzői határozat jogerőre emelkedett, a jogosult végrehajtás elrendelését kérelmezheti. A végrehajtási eljárás célja, lényege az, hogy a jogosult kérelmére a a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben rögzített kényszercselekmények az adóssal szemben alkalmazhatóvá váljanak, és a jogosult minél hamarabb hozzájusson követeléséhez.

A jogszabályváltozás lehetőséget nyújt a fizetési meghagyások egyszerű és gyors tömeges lebonyolítására, továbbá megfelelő informatikai háttér mellett megoldást kínál a teljes körű elektronikus fizetési meghagyás és elektronikus végrehajtás szolgáltatás kialakítására.