Hasznos információk adósok részére:

FELMONDÁS, AMIKOR A HITELEZŐ FUT A PÉNZE UTÁN…

Ha a hitelező élt a felmondás jogával, úgy az Ön teljes tartozása egy összegben vált esedékessé és a hitelező jogosult akár jogi úton is érvényesíteni követelését.

A hitelező munkatársainak és képviselőjének legfontosabb feladata ilyen esetben az adós jelenlegi pénzügyi helyzetének feltárása és megfelelő, mindkét fél által elfogadható megoldás kialakítása.

MI A TEENDŐ, HA FELSZÓLÍTJÁK ÖNT TELJES TARTOZÁSA EGYÖSSZEGŰ MEGFIZETÉSÉRE?

1. Ne essen pánikba!

Jobb, ha a hitelező vagy képviselője szólítja fel Önt, mintha a Bíróság, esetleg az ügyben eljáró Önálló Bírósági Végrehajtó tenné ezt.

Egy ilyen felszólítás azt jelenti, hogy a hitelező lehetőséget kínált Önnek tartozása rendezésére és a jogi út (fizetési meghagyás, peres eljárás, végrehajtási eljárás) elkerülésére.

Ha sor kerül tartozása rendezésére vagy részletfizetési lehetőség biztosítására, úgy nem kell tartania a hátrányos jogkövetkezményektől és megelőzheti az eljárások kezdeményezésével összefüggően felmerülő többletköltségeket is, melyek miatt egy kisebb összegű tartozás végül akár a többszörösére is növekedhet.

2. Lépjen kapcsolatba a hitelezővel vagy képviselőjével!

A hitelezőtől vagy képviselőjétől gyorsan és könnyen megszerezheti azokat az információkat, amelyek a követelés jogalapjával, a részletfizetés lehetőségével és a probléma békés megoldásával kapcsolatosak.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében az általánosságok szintjén túlmenő és az ügy részleteibe menő információk kizárólag az adós (illetve kezes) részére adhatóak ki.

Egy esetleges telefonbeszélgetés során emiatt szükséges az Ön személyes adatainak egyeztetése, írásbeli kommunikáció esetén pedig levelei, fax és elektronikus üzenetei saját kezű aláírása.

3. Törekedjen a tartozása mielőbbi visszafizetésére vagy kérelmezze részletfizetési lehetőség biztosítását!

Tartozása összegszerűségéről, a fizetés módozatairól, a hitelező bankszámlaszámáról és a visszafizetés határidejéről a hitelező vagy képviselője tájékoztatja Önt.

Ha nem áll módjában tartozása egyösszegű rendezése, úgy a hitelezőtől részletfizetési lehetőség biztosítását kérelmezheti.

4. Legyen együttműködő!

Az együttműködés mindkét fél érdeke, hiszen csak a felek közötti párbeszéd teszi lehetővé a probléma sikeres megoldását.

Ha nem lép kapcsolatba a hitelezővel, illetve képviselőjével, úgy valószínűleg nem lesz lehetőség a probléma békés rendezésére és sajnos számítania kell arra is, hogy fizetési meghagyásos, peres illetve végrehajtási eljárás indul Önnel szemben.

Az együttműködés a hitelezőnek is érdekében áll, hiszen így elkerülheti az eljárások kezdeményezésével összefüggésben felmerülő többletköltségeket és gyorsabban térülhet meg követelése, mintha jogi úton érvényesítené azt.

A követeléskezeléssel foglalkozók tudják, hogy a megfelelő eljárások kezdeményezése esetén is jogi úton néha csak több év elteltével válnak eredményesen behajthatóvá a követelések.

Az időmúlás azonban ezekben az esetekben végül az adós számára sem előnyös az időközben felmerülő késedelmi kamatok és az eljárásokkal kapcsolatban felmerülő többletköltségek miatt.

5. A kapcsolatfelvétel elkerülése nem jó stratégia!

A kapcsolatfelvétel hiánya a hitelező számára azt jelenti, hogy az adós elzárkózik a probléma megoldásától és nincs más mód a követelés érvényesítésére, mint a jogi eljárások kezdeményezése.

Az adósok számára az eljárások megindítása a többletköltségek növekedésével és a legtöbb esetben végül elkerüllhetetlenül végrehajtási eljárások kezdeményezésével jár.

A gyakorlat azt mutatja, hogy nem csak a hitelezők, hanem a jogalkotás célja is egyre inkább az eljárások meggyorsítása. Jó példa erre a fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárások lebonyolításának közjegyzők hatáskörébe utalása 2010. június 01. napjától.

A végkövetkeztetés tehát az lehet, hogy a legtöbb esetben nem a kapcsolatfelvételtől való elzárkózás, hanem az együttműködés az előnyösebb az adós és a hitelező számára egyaránt.

Reméljük, hogy a fenti információk segítséggel szolgálnak Önnek ügye intézése során.