Bemutatkozás

ÜGYVÉDI IRODÁNK, ÜGYFELEINK, SZAKTERÜLETÜNK

A Magyar Ügyvédi Iroda 1999-ben alakult, és az alapítás óta eltelt másfél évtized során elsősorban az általános polgári jog, a társasági jog és az ingatlanjog területén szerzett tapasztalatokat.

Speciális szakterületünk a követeléskezelés, az ehhez kapcsolódó peren kívüli és perbeli képviselet ellátása, valamint végrehajtható határozatok alapján a követelések végrehajtási eljárás során való érvényesítése.

Immár több mint egy évtizede folyamatosan együttműködünk egy külföldi tulajdonban álló, budapesti székhelyű pénzügyi vállalkozással, melynek állandó jogi képviseletét látjuk el.

Ügyvédi Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást nyújt megbízói, hazai és nemzetközi ügyfélköre részére egyaránt.

Munkamódszerünkkel igyekszünk a jogviták elsősorban peren kívüli rendezésére, lehetőséget kínálva Megbízóink és az ellenérdekű fél közötti jogvita gyors és költségkímélő rendezésére.

MUNKAMÓDSZERÜNK

Legfontosabb célunk, hogy Megbízóink részére a klasszikus ügyvédi tevékenységen alapuló, konfliktusok és jogviták szakszerű kezelésére törekvő érdekvédelmet és érdekérvényesítést biztosítsunk.

Komplex, ügyfél- és célorientált gondolkodásmóddal igyekszünk átfogó, az egyes jogágakon túlmutató problémamegoldásra, figyelembe véve az adott esetet szabályozó valamennyi jogterület normarendszerét.

Munkamódszerünk garantálja a problémák gyors felismerését, dinamikus, az adott szakterület sajátosságainak megfelelő koncepció kidolgozását és megvalósítását.

Megbízóink ügyeinek hatékonyabb kezelése érdekében minden esetben folyamatos kapcsolatot tartunk Megbízóinkkal, ami garantálja a szükséges információáramlást azokban az ügyekben is, amelyekben Megbízóink valamely speciális, nem jogi szakterületen jártas munkatársának közreműködése válik szükségessé.

INFORMATIKAI HÁTTERÜNK

Folyamatosan fejlesztett, magas szintű informatikai hátterünk segítségével építettünk ki nyilvántartásunkat.

Saját fejlesztésű, Oracle adatbáziskezelőre fejlesztett nyilvántartó rendszerünk révén Megbízóinknak végzett tevékenységünket napi rendszerességgel, egzakt módon regisztráljuk, így biztosítva a pontos, átlátható és állandó jelleggel aktualizált ügynyilvántartást és ügykezelést.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett és nyilvántartott Magyar Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.