Teendők fizetési késedelem esetén

A FIZETÉSI KÉSEDELEM

MINDENKIT ÉRHET BALESET…

Az esedékes befizetés elmulasztására legtöbbször a fizetésre köteles személyen kívül álló, előre nem látható ok miatt kerül sor.

Az fizetési késedelem oka leggyakrabban családi, munkahelyi vagy egészségügyi problémákra vezethető vissza.

Érdemes tehát lehetőség szerint némi tartalékot képezni a rosszabb időkre, illetve megfelelő biztosítást kötni a nem várt események esetére.

MI A TEENDŐ, HA FELSZÓLÍTJÁK ESEDÉKES FIZETÉSI KÖTELZETTSÉGÉNEK ELMULASZTÁSA MIATT?

Ne tekintse a felszólítást személye zavarására irányuló kísérletként.

A fizetési felszólítással a hitelező a behajtási eljárás további, Önre nézve nagyobb költségekkel járó lépésének elkerülésére ad lehetőséget.

Nézzen utána, hogy a saját nyilvántartása szerint mikor került sor utolsó alkalommal befizetésre.

Amennyiben Ön szerint nem áll fenn elmaradás vagy korábban fennállt, de időközben már megfizette azt, úgy egyeztessen a hitelezővel.

A hitelező munkatársaitól pontos és naprakész információkat kaphat arról, hogy a hitelező nyilvántartása szerint milyen összegű fizetési késedelem áll fenn és mikor lett volna esedékes annak eleget tennie.

Ha a hitelező által nyilvántartott követelést befizeti, az azt igazoló bizonylatot (feladóvevényt, bankpénztári befizetési bizonylatot, átutalási megbízást) juttassa el a hitelező részére utólagosan igazolható formában (pl. faxon, elektronikus levélben vagy ajánlott küldeményként postai úton).

Az Ön érdeke is az, hogy a hitelező minél előbb értesüljön az Ön által teljesített befizetésről és így ne kezdeményezzen a befizetés hitelező bankszámláján való tényleges jóváírását megelőzően további olyan intézkedést, melynek költségeit Önre hárítaná át.

Az eredeti bizonylatot tartsa meg, mindig csak másolatot küldjön.

Törekedjen rá, hogy a továbbiakban befizetéseit idejében rendezze és a befizetéseket igazoló bizonylatokat őrizze meg, tartsa nyilván.