A Magyar Ügyvédi Iroda honlapjának használatára az alábbi általános feltételek vonatkoznak, azaz a honlap megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

1. A honlapon közölt információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilen körülmények között nem értelmezhetőek jogi tanácsként. A honlapon elhelyezett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a Magyar Ügyvédi Iroda nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe mások véleményével, nézeteivel. Látogatóink részére javasoljuk, hogy más forrásból is győződjenek meg a honlapon olvasottak helytállóságáról, valamint a jogi lépéseik megtétele előtt konzultáljanak jogi képviselővel.

2. A Magyar Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

3. A Magyar Ügyvédi Iroda törekszik arra, hogy folyamatosan frissítse a honlap tartalmát, mindazonáltal a honlapon elhelyezett adatok és információk pontosságáért és hatályosságáért, időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A Magyar Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap esetleges hiányosságaiért, elavulásáért és a technikai jellegű problémákból eredő károkért.

5. Honlapunk látogatói a letöltött vagy a honlap használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségükre használhatják fel. A Magyar Ügyvédi Iroda nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében esetlegesen megsérül.

6. A  Magyar Ügyvédi Iroda nem felelős a külső, link útján elérhető, harmadik személy által fenntartott internetes oldalak tartalmáért.

7. A Magyar Ügyvédi Iroda a honlap látogatóinak adatait, látogatásuk időpontját és a látogatók IP címét nem használja fel és nem tartja nyilván.

8. Hacsak a honlap eltérően nem jelzi, a felhasznált szöveges tartalom és grafikai megjelenés szerzői jogainak kizárólagos tulajdonosa a Magyar Ügyvédi Iroda.

A honlap szöveges tartalmának nem üzleti célból történő idézése és nem üzleti célú felhasználása a forrás (www.magyarugyvediiroda.hu webcím) és a Magyar Ügyvédi Iroda elnevezés együttes feltüntetése mellett megengedett, ha a letöltött anyag felhasználásának tilalmát a honlapon nem jeleztük.

A honlap teljes vagy részbeni másolása, tárolása vagy egyes elemeinek, grafikai megoldásainak vagy szöveges tartalmának más honlapokba történő beépítése illetve elektronikus, papír alapú vagy bármilyen más módon történő publikálása valamint a honlap szöveges és képi tartalmának üzleti célból történő felhasználása és többszörözése csak a Magyar Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett, ennek hiányában tilos.

9. A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Magyar Ügyvédi Irodát. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

10. A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.