Hírek

Jótállás, szavatosság, garancia – mi a különbség?

A fogyasztóvédelemi szabályok ismerete kiemelten fontos mind kereskedői, mind fogyasztói oldalról annak érdekében, hogy egy esetleges, a termékben fennálló hiba felmerülését megfelelően, mindkét fél jogaira és érdekeire tekintettel lehessen megoldani. Mind a...

FRISSÍTÉS: Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

A Kormány 2020. március 11. napján hirdette ki a veszélyhelyzetet Magyarországon a COVID-19 vírus által okozott járványra tekintettel. Mit is jelent a veszélyhelyzet és milyen változásokat von maga után? A veszélyhelyzet kérdéskörét az Alaptörvény a különleges...

FRISSÍTÉS: Beutazási korlátozások

A COVID-19 vírus okozta járvány terjedésének lassítása érdekében a kijárási korlátozáson és egyéb intézkedéseken felül 2020. áprilisától kormányrendeletben korlátozták a Magyarország területére való beutazás lehetőségét. Kik és milyen feltételekkel léphetnek be...

Az ügyvédi titoktartásról

HALLGATNI ARANY, AVAGY AZ ÜGYVÉDI TITOKTARTÁSRÓL… Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, adatot és információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett...

Szerződésekkel kapcsolatos kérdések a veszélyhelyzet alatt

A koronvírus okozta helyzet során, a különböző korlátozásokra tekintettel felmerül a kérdés, hogy a megkötött szerződésekkel kapcsolatban milyen módon gyakorolhatják a felek a jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá, hogy van-e lehetőségük a szerződésbe foglalt...

Szolgáltatások

Pénztartozások behajtása jogi úton 

Hasznosítva az ezen jogterületen az elmúlt két évtized során szerzett gyakorlati tapasztalatokat jogi tanácsadást végzünk és ellátjuk Ügyfeleink jogi képviseletét a pénztartozások jogi úton történő behajtásával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában, az első fizetési felszólítástól a fizetési meghagyáson és peres eljáráson át a végrehajtási eljárás lezárásáig.

Webáruházaknak nyújtott jogi szolgáltatások

Webáruházat működtető, illetve web alapú szolgáltatást nyújtó vagy ilyet alapítani kívánó Ügyfeleinknek vállaljuk honlapjuk felhasználási feltételeinek és adatkezelési tájékoztatóinak elkészítését, különböző szolgáltatások nyújtásához általános szerződési feltételek kidolgozását valamint az ilyen vállalkozások jogi képviseletének ellátását peren kívüli és peres eljárásokban.

Cégek jogi átvilágítása

A cégek részére végzett szokásos eseti  jogi tanácsadáson vagy tartós megbízáson túl – a cég saját döntése alapján vagy due diligence vizsgálat részeként –  elvégezzük a meglévő teljes szerződésállomány jogi átvilágítását és ha szükséges, javaslatot teszünk a jogszerű működés helyreállítására vagy hatékonyabb működésre a hatályos jogszabályok adta keretek között.

Online jogi tanácsadás 

A klasszikus, személyes találkozóval járó ügyvédi jogi tanácsadás mellett személyes kontaktus nélkül, online (e-mailben, telefonon, Skype-on és egyéb elektronikus csatornán) is végzünk jogi tanácsadást és nyújtunk jogi szolgáltatásokat magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt, Ügyfeleink igényeinek megfelelően óradíj alapon vagy átalánydíj ellenében.

Cégalapítás

A társasági adó mértéke az EU-ban jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb, 9%-os (míg pl. Németországban 30%). A magyarországi cégalapításhoz elengedhetetlen a gazdasági célt és az alapítók igényeit legjobban kielégítő társasági forma kiválasztása valamint a cégbírósági bejegyzéshez szükséges okiratok elkészítése, azok ellenjegyzése és a cégeljárás során való jogi képviselet.

Ingatlanvásárlás

Ingatlan vásárlás esetén vállaljuk az adásvételi szerződés tervezetének elkészítését, jogi tanácsadást adó és illeték kérdésekre is kiterjedően, a végleges szerződés ellenjegyzését személyes találkozó során vagy távellenjegyzéssel, a tulajdonjog bejegyzési engedély letéti őrzését, EU-n kívüli külföldi vevő esetén a hatósági engedély beszerzését és a földhivatal előtti jogi képviselet ellátását.

Ingatlanközvetítés

Ingatlanközvetítő szolgáltatásunk célja elősegíteni az Ügyfeleink tulajdonában álló ingatlanok mielőbbi értékesítését az elérhető legmagasabb vételár mellett. Szükség esetén segítünk Ügyfeleinknek a tulajdoni lap és az energetikai tanúsítvány beszerzésében, közreműködünk a hirdetés arculatának kialakításában és az érdeklődőkkel való kapcsolattartás során.

Letelepedés Magyarországon

Külföldi Ügyfeleink részére jogi tanácsadást végzünk a Magyarországon való letelepedéssel kapcsolatos jogi kérdésekben, közreműködünk a kérelmek iratanyagának összeállításában és vállaljuk a hatóságok előtti jogi képviseletüket a beutazási és a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása során valamint letelepedési és állampolgársági ügyekben egyaránt.

Munkajog

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk Ügyfeleinknek munkajogi kérdéseikkel kapcsolatban – mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon – a munkaszerződés tervezetének előkészítésétől a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos munkaügyi jogvita jogerős bírósági ítélettel való lezárásáig, az alkalmi jogi tanácsadástól a tartós megbízásig.

Tolmácsolás, fordítás

A magyar nyelv mellett német és angol nyelven is nyújtunk jogi tanácsokat és végzünk okiratszerkesztési feladatokat. Kínai és orosz nyelven beszélő Ügyfeleink részére tapasztalt és megbízható tolmácsok és fordítók állnak rendelkezésre.

További szolgáltatások

Szolgáltatásaink körét Ügyfeleink igényeinek megfelelően folyamatosan bővítjük.

Amennyiben kérdése merülne fel egy jogi vonatkozású üggyel kapcsolatban keressen minket bizalommal, ha tudunk segítünk.

Amivel nem foglalkozunk

A Magyar Ügyvédi Iroda nem jár el és nem vállal megbízásokat az alábbi jogterületeken:

börtönzsúfoltsági kártalanítások, büntetőjogi védelem, politikai érdekképviselet, orvosi műhibák és családi jog

Szolgáltatások

Pénztartozások behajtása jogi úton

Hasznosítva az ezen a jogterületen az elmúlt két évtized során szerzett gyakorlati tapasztalatokat nyújtunk jogi tanácsokat és látjuk el Ügyfeleink képviseletét a pénztartozások jogi úton való behajtásával kapcsolatos eljárások minden szakaszában, az első fizetési felszólítástól a fizetési meghagyáson és peres eljáráson át a végrehajtási eljárás lezárásáig.

Webáruházaknak nyújtott jogi szolgáltatások

Webáruházat működtető, illetve web alapú szolgáltatást nyújtó vagy ilyet alapítani kívánó Ügyfeleink számára vállaljuk honlapok felhasználási feltételeinek és adatkezelési tájékoztatóinak elkészítését, általános szerződési feltételek kidolgozását különböző szolgáltatások nyújtásához valamint az ilyen vállalkozások jogi képviseletének az ellátását a peren kívüli és peres eljárásokban.

Cégek jogi átvilágítása

A cégek részére végzett szokásos eseti  jogi tanácsadáson vagy tartós megbízáson túl – a cég saját döntése alapján vagy due diligence vizsgálat részeként –  elvégezzük a meglévő teljes szerződésállomány jogi átvilágítását és ha szükséges, javaslatot teszünk a jogszerű működés helyreállítására vagy hatékonyabb működésre a hatályos jogszabályok adta keretek között.

Online jogi tanácsadás

A klasszikus, személyes találkozóval járó ügyvédi jogi tanácsadás mellett személyes kontaktus nélkül (telefonon, emailben, Skype-on és egyéb csatornán) is végzünk jogi tanácsadást és nyújtunk jogi szolgáltatásokat magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt, Ügyfeleink igényei szerint óradíj alapon vagy átalánydíj ellenében.

Cégalapítás

A társasági adó mértéke az EU-ban jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb, 9%-os (míg pl. Németországban 30%). A magyarországi cégalapításhoz elengedhetetlen a gazdasági célt és az alapítók igényeit legjobban kielégítő társasági forma kiválasztása valamint a cégbírósági bejegyzéshez szükséges okiratok elkészítése, azok ellenjegyzése és a cégeljárás során való jogi képviselet.

Ingatlanvásárlás

Ingatlan vásárlás esetén vállaljuk az adásvételi szerződés tervezetének elkészítését, jogi tanácsadást adó és illeték kérdésekre is kiterjedően, a végleges szerződés ellenjegyzését személyes találkozó során vagy távellenjegyzéssel, a tulajdonjog bejegyzési engedély letéti őrzését, EU-n kívüli külföldi vevő esetén a hatósági engedély beszerzését és a földhivatal előtti jogi képviselet ellátását.

Ingatlanközvetítés

Ingatlanközvetítő szolgáltatásunk célja elősegíteni az Ügyfeleink tulajdonában álló ingatlanok mielőbbi értékesítését az elérhető legmagasabb vételár mellett.      Szükség esetén segítünk Ügyfeleinknek a tulajdoni lap és az energetikai tanúsítvány beszerzésében, közreműködünk a hirdetés arculatának kialakításában és az érdeklődőkkel való kapcsolattartás során.

Letelepedés Magyarországon

Külföldi Ügyfeleink részére jogi tanácsadást végzünk a Magyarországon történő letelepedéssel kapcsolatos jogi kérdésekben, közreműködünk a kérelmek iratanyagának összeállításában és vállaljuk a hatóságok előtti jogi képviseletüket a beutazási és a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása során valamint letelepedési és állampolgársági ügyekben egyaránt.

Munkajog

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk Ügyfeleinknek mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon munkajogi kérdésekkel kapcsolatban, a munkaszerződés tervezetének előkészítésétől a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos jogviták lezárásáig, az egyszerű jogi tanácsadástól a perbeli képviseletig.

Tolmácsolás, fordítás

A magyar nyelv mellett német és angol nyelven is nyújtunk jogi tanácsokat és végzünk okiratszerkesztési feladatokat. Kínai és orosz nyelven beszélő Ügyfeleink részére tapasztalt és megbízható tolmácsok és fordítók állnak rendelkezésre.

További szolgáltatások

Szolgáltatásaink körét Ügyfeleink igényeinek megfelelően folyamatosan bővítjük.

Amennyiben kérdése merülne fel egy jogi vonatkozású üggyel kapcsolatban, úgy keressen minket bizalommal.

Amivel nem foglalkozunk

A Magyar Ügyvédi Iroda nem jár el és nem vállal el semmilyen megbízást az alábbi jogterületeken:

börtönzsúfoltsági kártalanítás, büntetőjogi védelem, politikai érdekképviselet, orvosi műhibák, családi jog

Munkamódszerünk

Legfontosabb célunk, hogy Ügyfeleink részére a klasszikus ügyvédi tevékenységen alapuló, konfliktusok és jogviták szakszerű kezelésére törekvő érdekvédelmet és érdekérvényesítést biztosítsunk.

Komplex, ügyfél- és célorientált gondolkodásmóddal igyekszünk átfogó, az egyes jogágakon túlmutató problémamegoldásra, figyelembe véve az adott esetet szabályozó valamennyi jogterület normarendszerét.

Munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk Ügyfeleink és ügyvédi irodánk adatainak védelmére, amelyet az elérhető legfejlettebb technológiák használata garantál.

 

 

Elérhetőségek

 • E-mail: iroda@magyarugyvediiroda.hu
 • Telefon: +36 20 377 55 99
 • Fax: +36 1 700 43 40
 • Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 651
 • Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)
 • Kamarai nyilvántartási szám: 571 (Budapesti Ügyvédi Kamara)
 • Közösségi adószám: HU18097364

Biztonságos kapcsolat

Az Ön által megadott adatok és az üzenet szövege ügyvédi titoknak minősül, azokat kizárólag Ön és a Magyar Ügyvédi Iroda munkatársai láthatják.

Honlapunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, az adatok titkosításon esnek át, mielőtt az interneten keresztül átvitelre kerülnének.

A titkosított adatokat csak a Magyar Ügyvédi Iroda által használt szerver képes lefordítani.

elérhetőségek

 • Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)
 • Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 651
 • Fax: +36 1 700 43 40
 • Telefon: +36 20 377 55 99
 • E-mail: iroda@magyarugyvediiroda.hu
 • Kamarai nyilvántartási szám: 571
 • Közösségi adószám: HU18097364

információk

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara (honlap: www.bpbar.hu, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7, levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 61) által bejegyzett Magyar Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.

elérhetőségek

 • Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)
 • Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 651
 • Fax: +36 1 700 43 40
 • Telefon: +36 20 377 55 99
 • E-mail: iroda@magyarugyvediiroda.hu
 • Kamarai nyilvántartási szám: 571
 • Közösségi adószám: HU18097364

információk

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara (honlap: www.bpbar.hu, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7, levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 61) által bejegyzett Magyar Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.