Hírek

Székhelyváltozás

A Magyar Ügyvédi Iroda székhelye 2020 november 02 napjával a 1143 Budapest, Stefánia út 37, III. emelet 3. ajtó címre változott, az ügyvédi iroda telefonos elérhetősége és email címe változatlanul 06 1 333 55 99 és office@magyarugyvediiroda.hu. Az ügyvédi iroda...

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, adatot és információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége körében...

Végrehajtási eljárások korlátozása

Az 57/2020. (III. 23.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a COVID-19 vírus által okozott járvány terjedésének visszaszorítása, valamint annak negatív következményei enyhítése érdekében a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban a hatályos végrehajtási...

Törlesztési moratórium

A COVID-19 vírus nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet hatályba lépésével a 2020. március 18. napján fennálló lakossági és vállalati kölcsön-, hitel- és pénzügyi...

Szakterület

Pénztartozások behajtása jogi úton 

Tömegesen fennálló pénzkövetelések gyors, hatékony és a lehető legkisebb költséggel járó érvényesítése érdekében az eljárás valamennyi szakaszában ellátjuk a hitelezők jogi képviseletét, soft collection-től a fizetési meghagyásos, peres-, végrehajtási- és céges adósok esetén felszámolási eljárás jogerős lezárásáig, az ügy körülményeire tekintettel kidolgozott behajtási stratégia alapján.

Jogi szolgáltatások webáruházaknak

Webáruházat működtető, illetve web alapú szolgáltatást nyújtó vagy ilyet nyújtani kívánó Ügyfeleinknek vállaljuk honlapjuk felhasználási feltételeinek és adatkezelési tájékoztatóinak elkészítését, különböző szolgáltatások nyújtásához általános szerződési feltételek kidolgozását valamint a vállalkozás jogi képviseletének ellátását peren kívüli és peres eljárásokban.

Jogi átvilágítás (Due diligence)

A vállalkozások részére végzett eseti jogi tanácsadáson vagy tartós megbízáson túl – a cég saját döntése alapján vagy due diligence vizsgálat részeként –  elvégezzük a teljes szerződésállomány egyszeri vagy periodikusan ismétlődő jogi átvilágítását és ha szükséges, javaslatot teszünk a jogszerű működés helyreállítására vagy a hatékonyabb működésre a hatályos jogszabályok adta keretek között.

Online ügyvédi  konzultáció 

Kényelmesen, saját irodájában vagy otthon is elérhető online ügyvédi konzultációs lehetőséget kínálunk cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt, személyes kontaktus nélkül, online (e-mailben, előzetesen egyeztetett időpontban telefonon, Skype-on, vagy egyéb elektronikus csatornán), Ügyfeleink igényeinek megfelelően óradíj vagy átalánydíj ellenében.

Cégalapítás, módosítás

A társasági adó mértéke Magyarországon a legalacsonyabbak közé tartozik az Európai Unió tagországai között. A cégalapításhoz elengedhetetlen a gazdasági célt és az alapítók igényeit legjobban kielégítő társasági és adózási forma kiválasztása valamint a cégbírósági bejegyzéshez szükséges okiratok elkészítése, ellenjegyzése és a cégeljárás során való jogi képviselet.

Ingatlanvásárlás

Ingatlan vásárlás esetén vállaljuk az adásvételi szerződés tervezetének elkészítését, jogi tanácsadást adó és illeték kérdésekre is kiterjedően, a végleges szerződés ellenjegyzését személyes találkozó során vagy távellenjegyzéssel, a tulajdonjog bejegyzési engedély letéti őrzését, EU-n kívüli külföldi vevő esetén a hatósági engedély beszerzését és a földhivatal előtti jogi képviselet ellátását.

Ingatlanközvetítés

Ingatlanközvetítő szolgáltatásunk célja elősegíteni az Ügyfeleink tulajdonában álló ingatlan mielőbbi értékesítését az elérhető legmagasabb vételár mellett. Szükség esetén segítünk a tulajdoni lap és az energetikai tanúsítvány beszerzésében, közreműködünk a hirdetés arculatának kialakításában és az érdeklődőkkel való kapcsolattartás során.

Letelepedés Magyarországon

Külföldi Ügyfeleink részére jogi tanácsadást végzünk a Magyarországon való letelepedéssel kapcsolatos jogi kérdésekben, közreműködünk a kérelmek iratanyagának összeállításában és vállaljuk a hatóságok előtti jogi képviseletüket a beutazási és a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása során valamint letelepedési és állampolgársági ügyekben.

Adatvédelem (GDPR)

Adatvédelmi audit lefolytatása, a hiányosságok feltárása, jogi tanácsadás adatkezelési és adatvédelmi jogi kérdésekben, GDPR kompatibilis iratminták és szabályzatok készítése, adatvédelmi tudatosság fejlesztését biztosító oktatási anyag kialakítása, jogi támogatás adatvédelmi jogi kérdésekben.

Jogi projektek, document review

A Magyar Ügyvédi Iroda 2016 óta több külföldi jogi projektben is részt vett, melyek során nemzetközi csapat tagjaként szerezhetett gyakorlati tapasztalatokat common law peres eljárásokhoz kapcsolódó document review, data privacy és privilege review lebonyolításában, valamint módjában állt megismerni a projektek lebonyolításához szükséges modern IT-alkalmazásokat és munkaszervezési módszereket.

Hazai és EU-pályázatok

Jogi tanácsadást végzünk és szükség esetén jogi képviseletet látunk el a magyarországi és európai uniós pályázatokon részt venni kívánó magánszemélyek, gazdasági társaságok, alapítványok és egyesületek részére pályázatkereséssel, pályázatírással, projekttervezéssel és forráskereséssel kapcsolatos jogi kérdésekben egyaránt.

Amire nem vállalkozunk

A budapesti Magyar Ügyvédi Iroda a polgári-gazdasági jog területére szakosodott, nem vállalja erőszakos vagy szervezett bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak / vádlottak / elítéltek jogi képviseletét, nem képviseli ipari katasztrófák áldozatait, nem vállal megbízásokat börtönzsúfoltsági-kártalanítási ügyekben, nem végez politikai tevékenységet és nem közszereplő. Megértésüket köszönjük!

Munkamódszerünk

Legfontosabb célunk, hogy az új évezred kihívásai között is a klasszikus ügyvédi tevékenység hagyományos alapelvein nyugvó szilárd jogi érdekvédelmet és a jogviták megelőzésére, illetve azok szakszerű kezelésére irányuló hatékony érdekérvényesítési lehetőséget biztosítsunk Ügyfeleinknek.

Komplex, ügyfél- és célorientált gondolkodásmóddal igyekszünk átfogó, az egyes jogágakon túlmutató problémamegoldásra, egyaránt figyelembe véve az adott kérdést szabályozó valamennyi jogterület normarendszerét és az elmúlt évtizedek során szerzett gyakorlati tapasztalatokat.

Munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk Ügyfeleink és ügyvédi irodánk adatai védelmére, valamint az Ügyfelekkel folytatott kommunikáció titkosságának megőrzésére, amelyet az elérhető legfejlettebb technológiák használata garantál.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az Ön által megadott adatok és az üzenet szövege ügyvédi titoknak minősül, azokat kizárólag Ön és a Magyar Ügyvédi Iroda munkatársai láthatják. A honlap SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, az adatok titkosításon esnek át, mielőtt az interneten keresztül átvitelre kerülnének és a titkosított adatokat csak a Magyar Ügyvédi Iroda által használt szerver képes lefordítani.

elérhetőségek

E-mail: office@magyarugyvediiroda.hu

Telefon: +36 1 333 55 99 (munkanapokon 9:00 - 17:00)

Fax: +36 1 999 79 89

Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 651

Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)

Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 37, III emelet 3

Kamarai nyilvántartási szám: 571

Adószám/Közösségi adószám: 18097364-2-42/HU18097364

információk

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara (honlap: www.bpbar.hu, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7,  levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 61) által bejegyzett Magyar Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.

Felhasználási feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum