Hírek

Székhelyváltozás

A Magyar Ügyvédi Iroda székhelye 2020 november 02 napjával a 1143 Budapest, Stefánia út 37, III. emelet 3. ajtó címre változott, az ügyvédi iroda telefonos elérhetősége és email címe változatlanul 06 1 333 55 99 és office@magyarugyvediiroda.hu. Köszönjük eddigi...

A személyes ügyfélfogadás 2021. március 15-től szünetel

A koronavírus-járvány okozta fertőzések további terjedésének megelőzése érdekében tett intézkedésként a Magyar Ügyvédi Iroda 2020. március 15-től szünetelteti a személyes ügyfélfogadást. Emailben, Cégkapun, telefonon, faxon és postai úton változatlanul elérhetőek...

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, adatot és információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége körében...

Végrehajtási eljárások korlátozása

Az 57/2020. (III. 23.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a COVID-19 vírus által okozott járvány terjedésének visszaszorítása, valamint annak negatív következményei enyhítése érdekében a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban a hatályos végrehajtási...

Kijárási korlátozás

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) számú Kormányrendelet célja a COVID-19 vírus okozta járvány terjedésének lassítása. Mivel a Kormányrendelet jelentős változásokat hoz a mindennapi életünkben mindenki számára fontos tartalmának pontos ismerete. A...

Szolgáltatások

Pénztartozások behajtása jogi úton 

Hasznosítva az ezen jogterületen az elmúlt két évtized során szerzett gyakorlati tapasztalatokat képviseljük Ügyfeleinket a pénztartozások jogi úton történő behajtásával kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában, az első fizetési felszólítástól a fizetési meghagyáson és peres eljáráson át a végrehajtási eljárás lezárásáig.

Jogi szolgáltatások webáruházaknak

Webáruházat működtető, illetve web alapú szolgáltatást nyújtó vagy ilyet alapítani kívánó Ügyfeleinknek vállaljuk honlapjuk felhasználási feltételeinek és adatkezelési tájékoztatóinak elkészítését, különböző szolgáltatások nyújtásához általános szerződési feltételek kidolgozását valamint az ilyen vállalkozások jogi képviseletének ellátását peren kívüli és peres eljárásokban.

Jogi átvilágítás (Due diligence)

A vállalkozások részére végzett szokásos eseti  jogi tanácsadáson vagy tartós megbízáson túl – a cég saját döntése alapján vagy due diligence vizsgálat részeként –  elvégezzük a meglévő teljes szerződésállomány jogi átvilágítását és ha szükséges, javaslatot teszünk a jogszerű működés helyreállítására vagy hatékonyabb működésre a hatályos jogszabályok adta keretek között.

Online ügyvédi  konzultáció 

Kényelmesen, saját irodájában vagy otthon is elérhető online ügyvédi konzultációs lehetőséget kínálunk cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt, személyes kontaktus nélkül, online (e-mailben, előzetesen egyeztetett időpontban Skype-on, telefonon és egyéb elektronikus csatornán), Ügyfeleink igényeinek megfelelően óradíj vagy átalánydíj ellenében.

Cégalapítás, módosítás

A társasági adó mértéke Magyarországon   a legalacsonyabbak közé tartozik az Európai Unió tagországai között. A cégalapításhoz elengedhetetlen a gazdasági célt és az alapítók igényeit legjobban kielégítő társasági forma kiválasztása valamint a cégbírósági bejegyzéshez szükséges okiratok elkészítése, ellenjegyzése és a cégeljárás során való jogi képviselet.

Ingatlanvásárlás

Ingatlan vásárlás esetén vállaljuk az adásvételi szerződés tervezetének elkészítését, jogi tanácsadást adó és illeték kérdésekre is kiterjedően, a végleges szerződés ellenjegyzését személyes találkozó során vagy távellenjegyzéssel, a tulajdonjog bejegyzési engedély letéti őrzését, EU-n kívüli külföldi vevő esetén a hatósági engedély beszerzését és a földhivatal előtti jogi képviselet ellátását.

Ingatlanközvetítés

Ingatlanközvetítő szolgáltatásunk célja elősegíteni az Ügyfeleink tulajdonában álló ingatlanok mielőbbi értékesítését az elérhető legmagasabb vételár mellett. Szükség esetén segítünk Ügyfeleinknek a tulajdoni lap és az energetikai tanúsítvány beszerzésében, közreműködünk a hirdetés arculatának kialakításában és az érdeklődőkkel való kapcsolattartás során.

Letelepedés Magyarországon

“Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”, külföldi Ügyfeleink részére jogi tanácsadást végzünk a Magyarországon való letelepedéssel kapcsolatos jogi kérdésekben, közreműködünk a kérelmek iratanyagának összeállításában és vállaljuk a hatóságok előtti jogi képviseletüket a beutazási és a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása során valamint letelepedési és állampolgársági ügyekben egyaránt.

Adatvédelem (GDPR)

Adatvédelmi audit lefolytatása, a hiányosságok feltárása, jogi tanácsadás adatkezelési és adatvédelmi jogi kérdésekben, GDPR kompatibilis iratminták és szabályzatok készítése, adatvédelmi tudatosság fejlesztését biztosító oktatási anyag kialakítása,  jogi támogatás adatvédelmi jogi kérdésekben.

Nemzetközi projektek

Az elmúlt évek során ügyvédi irodánk több külföldi jogi projektben is sikeresen részt vett. Nagy örömünkre szolgál, hogy német és angol nyelvterületen, nemzetközi team tagjaként szerezhettünk tapasztalatokat common law peres eljárásokhoz kapcsolódó document review, data privacy és privilege review valamint nagy mennyiségű adat feldolgozására szolgáló adatforrások elemzése területén.

Hazai és EU-pályázatok

Jogi tanácsadást végzünk és szükség esetén jogi képviseletet látunk el a magyarországi és európai uniós pályázatokon részt venni kívánó magánszemélyek, gazdasági társaságok, alapítványok és egyesületek részére pályázatkereséssel, pályázatírással, projekttervezéssel és forráskereséssel kapcsolatos jogi kérdésekben egyaránt.

Amit nem vállalunk

A Magyar Ügyvédi Iroda a polgári-gazdasági jog területére szakosodott, így nem vállalja erőszakos  és szervezett bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak jogi képviseletét, nem vállal megbízásokat börtönzsúfoltsági és kórházkiürítési kártalanítási ügyekben, nem képviseli ipari katasztrófák áldozatait és nem végez politikai érdekképviseleti tevékenységet.

Elérhetőségek

 • Név: Magyar Ügyvédi Iroda
 • E-Mail: office@magyarugyvediiroda.hu
 • Telefon: +36 1 333 55 99 (munkanapokon 9:00 és 17:00 között)
 • Fax: +36 1 999 79 89
 • Postacím: 1539 Budapest, Postafiók 651
 • Képviselő: dr. Magyar Sándor ügyvéd
 • Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)
 • Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 37, 3. emelet 3
 • Nyilvántartási szám: 571 (Budapesti Ügyvédi Kamara)
 • Adószám: 18097364-2-42
 • Közössési adószám: HU18097364

Munkamódszerünk

Legfontosabb célunk, hogy az új évezred kihívásai között is a klasszikus ügyvédi tevékenység hagyományos alapelvein nyugvó szilárd jogi érdekvédelmet és a jogviták megelőzésére, illetve azok szakszerű kezelésére irányuló hatékony érdekérvényesítési lehetőséget biztosítsunk Ügyfeleinknek.

Komplex, ügyfél- és célorientált gondolkodásmóddal igyekszünk átfogó, az egyes jogágakon túlmutató problémamegoldásra, egyaránt figyelembe véve az adott kérdést szabályozó valamennyi jogterület normarendszerét és az elmúlt évtizedek során szerzett gyakorlati tapasztalatokat.

Munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk Ügyfeleink és ügyvédi irodánk adatai védelmére, valamint az Ügyfelekkel folytatott kommunikáció titkosságának megőrzésére, amelyet az elérhető legfejlettebb technológiák használata garantál.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az Ön által megadott adatok és az üzenet szövege ügyvédi titoknak minősül, azokat kizárólag Ön és a Magyar Ügyvédi Iroda munkatársai láthatják. A honlap SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, az adatok titkosításon esnek át, mielőtt az interneten keresztül átvitelre kerülnének és a titkosított adatokat csak a Magyar Ügyvédi Iroda által használt szerver képes lefordítani.

elérhetőségek

E-mail: office@magyarugyvediiroda.hu

Telefon: +36 1 333 55 99 (munkanapokon 9:00 - 17:00)

Fax: +36 1 999 79 89

Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 651

Képviselő: dr. Magyar Sándor ügyvéd

Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)

Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 37, III emelet 3

Kamarai nyilvántartási szám: 571

Adószám: 18097364-2-42

Közösségi adószám: HU18097364

információk

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara (honlap: www.bpbar.hu, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7,  levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 61) által bejegyzett Magyar Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.

Felhasználási feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum