Munkajoggal kapcsolatos szolgáltatásaink

Ügyvédi Irodánk a munkajog területén teljes körű szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon. Ezen jogterület ügyvédi szempontból kimagasló szaktudást és felkészültséget igényel, ugyanis a megfelelő, a felek igényeit a jogszabályi keretek között kielégítő dokumentumok elkészítése kiemeleten fontos annak érdekében, hogy a munkaviszony – vagy esetlegesen megbízási viszony – hosszú távon szabályozza a felek jogait és kötelezettségeit az esetleges jogviták elkerülése mellett.

Munkaviszony vagy megbízási jogviszony?

Az adott jogviszony vizsgálatánál mindenekelőtt szükséges értékelni azt, hogy a jogviszony megbízási jellegű jogviszony ismérveit tartalmazza-e és így a polgári törvény rendelkezései lesznek irányadóak rá vagy az adott jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül, amely esetben a munka törvénykönyve vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabály (a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény (Kjt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (Kttv.), a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény) lesz irányadó.

Első sorban azért nagyon fontos ez az elkülönítés, mert amennyiben megbízási jellegű jogviszonyról beszélünk, úgy a polgári törvénykönyv szabályai alapján a felek mellérendeltségi viszonyban állnak egymással szemben, így a polgári törvénykönyv szerződésekre vonatkozó egyik alapelve, a szerződési szabadság alapján a jogviszonyukat a polgári törvényben meghatározott kivételeken kívül szabadon szabályozhatják.

Ezen szabadság a foglalkoztatási jogviszonyoknál nem áll fent ekkora mértékben, ugyanis a munkáltató és a munkvállalaló alá-fölé rendeltségi viszonyban áll egymással szemben. Emiatt a körülmény miatt a jogalkotó a vonatkozó jogszabályok megalkotásakor a “gyengébb” fél, azaz a munkavállaló védelme érdekében jelentős számú olyan rendelkezést foglalt a jogszabályokba, amelyektől nem lehet eltérni a munkavállaló hátrányára. A munkáltatók ugyanis jelentősebb erőforrással rendelkeznek a munkavállalókkal szemben, amely indokolttá teszi azt, hogy a munkavállalók védelemben részesüljenek.

Munkaszerződés

A munkaszerződés a munkaviszony legjelentősebb, lényeges kérdéseket rendező dokumentuma, amelynek megfelelő, a felek jogait a jogszabályi kereteken belül az igényeknek megfelelő kialakítása kiemelten fontos, ugyanis az fogja szabályozni a munkahelyen eltöltött időt és segíthet a későbbi jogviták elkerülésében vagy mielőbbi rendezésében.

A munkaszerződések megalkotásakor mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról kiemelten indokoltnak tartjuk azt, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő, a felek igényeit, jogait és kötelezettségeit részletesen rendező munkaszerződés kerüljön meg megkötésre. 

Munkaviszony felmondása

A munkaviszony esetleges felmondása jelentős változásokat hozhat a felek életébe, ezért annak jogszerűségi vizsgálata minden esetben kiemelten fontos.

Abban az esetben ugyanis, amennyiben jogellenes felmondás születik, azzal adott esetben nagymértékű kártérítés is felmerülhet, ezért a felmondás jogszerűségének ellenőrzésére és az emiatt felmerülő lehetőségek értékelésére mindenképpen indokoltnak tartjuk szakember bevonását.

Ezen felül a felmondással kapcsolatos pontos szabályozások ismerete fontos mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a nem megfelelő felmondás következményei. 

Szolgáltatásaink igénybevétele

Amennyiben kérdése merül fel a munkaviszonyával kapcsolatban, úgy munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a minél gyorsabb és szakszerűbb megoldás elérése érdekében. Az oldal alján lévő kontakform segítségével felveheti velünk a kapcsolatot.

Biztonságos kapcsolat

Az Ön által megadott adatok és az üzenet szövege ügyvédi titoknak minősül, azokat kizárólag Ön és a Magyar Ügyvédi Iroda munkatársai láthatják.

Honlapunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, az adatok titkosításon esnek át, mielőtt az interneten keresztül átvitelre kerülnének.

A titkosított adatokat csak a Magyar Ügyvédi Iroda által használt szerver képes lefordítani.

elérhetőségek

 • Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)
 • Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 651
 • Fax: +36 1 700 43 40
 • Telefon: +36 20 377 55 99
 • E-mail: iroda@magyarugyvediiroda.hu
 • Kamarai nyilvántartási szám: 571
 • Közösségi adószám: HU18097364

információk

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara (honlap: www.bpbar.hu, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7, levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 61) által bejegyzett Magyar Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.

elérhetőségek

 • Ügyfélfogadás: 1027 Budapest, Horvát utca 14 (Bázis Office Center)
 • Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 651
 • Fax: +36 1 700 43 40
 • Telefon: +36 20 377 55 99
 • E-mail: iroda@magyarugyvediiroda.hu
 • Kamarai nyilvántartási szám: 571
 • Közösségi adószám: HU18097364

információk

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara (honlap: www.bpbar.hu, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7, levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók 61) által bejegyzett Magyar Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.