Végrehajtási eljárások korlátozása

ápr 22, 2020

Az 57/2020. (III. 23.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a COVID-19 vírus által okozott járvány terjedésének visszaszorítása, valamint annak negatív következményei enyhítése érdekében a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban a hatályos végrehajtási törvény rendelkezéseit a veszélyhelyzet alatt a Kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

Az eljáró végrehajtónak az eljárás megindításakor értesítenie kell az adóst a részletfizetés lehetőségéről, amelynek az adós által való elfogadása vagy erre irányuló kérelme esetén a végrehajtó köteles az részletfizetési lehetőséget biztosítani a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulásának hiányában is.

A veszélyhelyzet megszűnéséig ingatlan árverés, helyszíni eljárás, ingatlan kiürítése iránti intézkedés nem foganatosítható. Az eljáró végrehajtó a lefoglalt gépjármű forgalomból kivonása és az adós lakóingatlanának árverezése iránt csak a veszélyhelyzet megszűnése után 15 nappal intézkedhet.

Mivel a veszélyhelyzet következtében egyes kötelezettségek teljesítése akadályokba ütközhet, így nem sújtható rendbírsággal az a személy, aki a veszélyhelyzet alatt fennálló járványügyi intézkedések miatt nem tudja teljesíteni jogszabályi kötelezettségeit.

Amennyiben az adós a járványügyi helyzet miatt olyan élethelyzetbe kerül, amely méltányolható körülmény, kérelmére a végrehajtási eljárás felfüggeszthető.

A Kormányrendelet teljes szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000057.KOR&dbnum=1

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fentiekben írtak csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, egyedi ügyekre vonatkozó jogi tanács kizárólag egyéni konzultáció keretén belül az eset összes körülményének figyelembevételével adható.